MISJA GOSPODARCZA
MIAMI 2014


     
            Wyjazd finansowany ze środków
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 do Miami.